Rozsah ceny: Od Do

Zoznam porovnávaných

Darovacie zmluvy

Darovacie zmluvy

Darovacia zmluva je vzor zmluvy, ktorý dokladuje a spresňuje všetky podmienky, práva a povinnosti, ak sa darca rozhodne niečo darovať obdarovanému.

Kúpne zmluvy

Kúpne zmluvy

Kúpna zmluva je jednou zo základných obchodných zmlúv, ktorá upravuje vzťah predávajúceho a kupujúceho.

Ostatné zmluvy

Ostatné zmluvy

Návrhy, vyhlásenia, protokoly a iné.

Dedičské konanie

Dedičské konanie

Všetky zmluvy týkajúce sa dedičského konania a závetov nájdete tu.

Nájomné zmluvy

Nájomné zmluvy

Nájomná zmluva je zmluva o prenájme bytového, nebytového priestoru alebo automobilu medzi prenajímateľom a nájomníkom na dobu určitú alebo neurčitú.

Žiadosti

Žiadosti

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby, žiadosť o povolenie terénnych úprav, žiadosť o pridelenie súpisného čísla a iné.