Rozsah ceny: Od Do

Zoznam porovnávaných

Pred registráciou Vám odporúčame prečítať si nasledujúce podmienky registrácie Realitného makléra a Realitnej kancelárie.


 

REGISTRÁCIA REALITNEJ KANCELÁRIE A REALITNÉHO MAKLÉRA

1.1        Užívateľom služby inzercie (ďalej len „Inzerent“) je fyzická alebo právnická osoba, objednávajúca si prístup do Členskej sekcie, a jej prostredníctvom je možné zadávať jednotlivú riadkovú inzerciu na stránkach Služby.

2.2        Odoslaním údajov, vyžadovaných pri registrácií do Členskej sekcie vyjadruje Inzerent súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v informačných systémoch.

2.3        Inzerent súhlasí s použitím osobných údajov Inzerenta výlučne pre účely spracovania a tlače daňových dokladov, sociodemografické spracovanie a marketingové účely Prevádzkovateľa.

2.4        Inzerent musí mať v živnostenskom alebo v obchodnom registri uvedenú realitnú činnosť, ak ide o realitnú kanceláriu, prip. Sprostredkovateľa.

2.5        Názov spoločnosti vystupujúci v zozname realitných kancelárií musí byť zhodný s oficiálnym obchodným názvom spoločnosti uvedeným v živnostenskom alebo obchodnom registri.

2.6        Systém Realituj.sk je určený pre samoobslužné vkladanie, správu a zverejňovanie inzercie, pred vstupom do systému sa musí Inzerent prihlásiť (autorizovať).

2.7        Inzerent je povinný uchovávať prístupové meno a heslo do Členskej sekcie takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade prezradenia prístupového hesla tretím osobám alebo v prípade umiestnenia neautorizovaných doplnkov do rozhrania Služby vytvorených Inzerentom, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov

2.8        Inzerent zodpovedá za prevádzku vlastného konta a súhlasí, že je zodpovedný za činy každého, kto použije Inzerentove prihlasovacie údaje (email a heslo), za Inzerentom inzerovaný obsah, alebo za akékoľvek ďalšie prenosy uskutočnené prostredníctvom Členskej sekcie.

2.9       Inzerent – nepodnikateľ sa registruje (autorizuje) priamo cez registráciu na službe. Pre takéto účely platia tiež body 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9 týchto podmienok.

 

Viac na stránke: Všeobecné obchodné podmienky