Rozsah ceny: Od Do

Zoznam porovnávaných

Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci našej webovej stránky. Dostávame malé množstvo identifikačných informácií, ako napr. meno a priezvisko, titul, adresu zamestnávateľa, e-mailovú adresu či telefónne a faxové čísla. Zvyčajne sa identifikovateľné informácie zhromažďujú za účelom:

  • registrácie do určitých oblastí webovej stránky,
  • vyžiadania ďalších informácií,
  • rozosielania vyžiadaných referenčných materiálov, či
  • odoslania svojho životopisu.

Návštevníci nám takisto môžu prostredníctvom našej webovej stránky zaslať e-mail. Ich správy budú obsahovať zvolené meno a e-mailovú adresu užívateľa, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré si užívateľ bude priať zahrnúť do správy.

Používanie osobných údajov

Keď nám návštevník našej webovej stránky poskytne svoje osobné údaje, použijeme ich iba pre tie účely, pre ktoré nám boli poskytnuté, ako je to uvedené v mieste zberu údajov (alebo ako je to zrejmé z kontextu zberu údajov). Príklady niektorých typov použitia sú uvedené vo vyššie uvedenej časti ‘Zhromažďovanie osobných údajov’. Tiež môžeme vaše údaje použiť aby sme vám zaslali informácie o práci Realituj.sk|prstom po mape, poskytovaných službách a akciách, ktoré Realituj.sk|prstom po mape chystá, prípadne iné informácie, ktoré by vás mohli zaujímať.

Naše webové stránky nezhromažďujú ani postupne nezískavajú osobné identifikačné informácie na to, aby sme ich šírili či predávali tretím stranám za účelom robenia marketingu medzi spotrebiteľmi alebo aby sme rozosielali množstvo korešpondencie v mene tretích strán.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Realituj.sk|prstom po mape, PROP s.r.o., je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky, ktoré bude spracovávať v súlade so slovenským zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Uvedomujeme si, že vaše informácie sú cenné, a preto pokiaľ budú v našej starostlivosti, prijmeme všetky primerané opatrenia na ich ochranu.

Osobné údaje, ktoré boli poskytnuté realitnému portálu Realituj.sk|prstom po mape, môžu byť dané k dispozícii aj iným členským firmám, ak to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý návštevník našej webstránky dané informácie odovzdal. Vaše osobné informácie môžu byť taktiež preposlané aj poskytovateľom služieb z radov tretích strán, ktorí spracúvajú informácie v mene Realituj.sk|prstom po mape, a to vrátane poskytovateľov informačných technológií, správy identít, tvorby a správy webových stránok, analýzy dát, zálohovania údajov, bezpečnostných a skladovacích služieb.

Realituj.sk|prstom po mape môže postúpiť vaše osobné informácie exekučným, regulačným resp. iným štátnym orgánom alebo aj iným tretím stranám podľa požiadaviek platnej legislatívy či regulačných predpisov a v súlade s nimi.

Bezpečnosť

Implementovali sme všeobecne uznávané štandardy na zabezpečenie technologickej a prevádzkovej bezpečnosti, aby sme osobné identifikačné údaje ochránili pred stratou, zneužitím, pozmenením alebo zničením. Chceli by sme vás predovšetkým uistiť, že sme si splnili všetky náležité povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti a prijali sme fungujúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému či protiprávnemu zverejneniu či spracovaniu takýchto informácií a údajov ako aj ich náhodnej strate, zničeniu či poškodeniu. Prístup k osobným identifikačným údajom majú iba ľudia s tímu Realituj.sk|prstom po mape, ktorí sa zaviazali zabezpečiť dodržiavanie dôvernosti týchto informácií. Zásadou Realituj.sk|prstom po mape je používanie SSL technológie na ochranu informácií o kreditných kartách podávaných prostredníctvom webových formulárov.

Prístup k informáciám

Ak by ste chceli aktualizovať akékoľvek osobné údaje, ktoré ste zadali prostredníctvom tejto webovej stránky, urobte tak prosím cez pôvodnú registračnú stránku alebo zmenou údajov vo vašom osobnom používateľskom účte.

Keď sa osobné identifikačné informácie uchovávajú, nepreberáme zodpovednosť za overenie pretrvávajúcej správnosti a presnosti obsahu osobných informácií. Ak bude realitný portál Realituj.sk|prstom po mape informovaná o tom, že nejaké osobné údaje získané prostredníctvom jej webovej stránky už nie sú aktuálne, urobí príslušné opravy na základe aktualizovaných informácií od autorizovaného návštevníka webovej stránky.

Ak by ste chceli zistiť podrobnosti o informáciách, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom tejto webovej stránky, máte právo prístupu k takýmto informáciám a môžete nás kontaktovať cez vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Žiadosť o prístup môžeme spoplatniť v súlade s platnými zákonnými požiadavkami.

Odhlásenie

Ak sa návštevníci našej webovej stránky následne rozhodnú odhlásiť sa zo zoznamu adries alebo z akýchkoľvek registrácií, dáme im k tomu inštrukcie na príslušnej webovej stránke alebo v našej komunikácii; návštevníci nám taktiež môžu zaslať mail na adresu info(zavináč)realituj.sk.

Uchovávanie údajov

Osobné údaje, ktoré nám zašlete, budeme uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý sme ich získali alebo ako to vyžaduje platná legislatíva.

Napríklad kontaktné informácie o návštevníkoch (ako napr. informácie generované v priebehu registrácie do niektorých častí webovej stránky) si uchovávame len dovtedy, dokým sú potrebné na úplné vybavenie požiadavky kontaktujúcej osoby alebo pokiaľ nás užívateľ nepožiada, aby sme tieto informácie vymazali. Adresárové informácie, diskusné príspevky a e-maily sa uchovávajú iba po dobu, ktorú považujeme za primeranú na to, aby sme vyriešili požiadavky návštevníka.