Rozsah ceny: Od Do

Zoznam porovnávaných

Alografný závet

V prípade, že chcete po smrti odkázať svoj majetok iným osobám, ale nemôžete ho napísať vlastnou rukou, môžete využiť alografný závet. Podmienkou takého závetu je, že musí byť podpísaný vlastnou rukou a pred dvoma svedkami výslovne prejaviť, že sa jedná o Vašu poslednú vôľu.

Holografný závet

V prípade, že chcete po smrti odkázať svoj majetok iným osobám, môžete svoju vôľu prejaviť v závete. Jedným z týchto závetov je holografný závet, ktorý musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou poručiteľa.

Odvolanie závetu

Pokiaľ ste napísali závet a rozhodli ste sa ho zrušiť, využite túto formu pre odvolanie závetu.


Upozorňujeme že všetky zmluvy sú len vzory zmlúv. Preto sa pred použitím týchto zmlúv poraďte so svojím právnikom.